hand-written-letter23


Browsing FB is not my cup of tea but once in awhile you notice over your shoulder some captions sent by an over zealous INC member which raises your blood pressure beyond breaking point. Here is one –

FB_IMG_15344260101408196

Matuto tayo kay Bibliko paminsan minsan. Paki basa sa biblia punto por punto na sinasabingLahat ng tiwalag sa Iglesia Ni Cristo ay susunugin“.

Ang banggit ng biblia sa Juan 15:6 ay “hindi manatili sa akin” ay titipunin at ihahagis sa apoy.  Actually,  it only means one thing – those who are not in accord with Christ’s teachings will not be saved.  When will we ever learn that the “Church of Christ” is not the organization per se. It is the “body” of Christ, “members,” or “followers” of Christ. We are the Church. Not the numerous houses of worship with the INC seal scattered around the globe. Nor the Templo Central or even the Philippine Arena and the Ciudad de Victoria which we boast about first chance we get.

We belong to Christ not to anyone else and it is to Him only that we owe allegiance to where salvation is concerned. Not the King nor his crooked henchmen. They too shall answer to Him come Judgment Day.

Now, going back to that very dramatic poster of a caption. Nalunod daw lahat ng nasa labas ng arka.  Paano ngayon ang mga isda, pating, octopus, balyena, atbp na hindi na ipinasok sa arka? Pilosopo daw. Buti pa ang pilosopo, nag-iisip. Hindi sunod-sunuran. Hindi nag-iisip.

Ok, granting we follow the line of thinking of whoever prepared that caption – Susunugin sa apoy ang lahat ng tiwalag sa INC. Ito ang ilan mga katanungan: 

  • Kung ang nasa labas ng Iglesia ay hindi maliligtas, lahat ba ng nasa loob ng INC ay maliligtas? Paano ang mga gago na nananatili pa sa loob? Marami nyan. Ano, ligtas rin sila?
  • Mga anak na itinakwil ang magulang at kapatid sa anoman kadahilanan, maliligtas ba? Maari bang ipangatwiranan ang pananatili sa talaan?
  • Ang mga literal na pumapatay ng tao sa pangalan ng INC, ano maliligtas sila?
  • Mga lider ng INC na tumatanggap ng suhol mula sa mga politiko tuwing eleksyon, ano ligtas rin?

Marami pa tayong maaring idugtong but I think you get the picture. We are not nor were we ever in the position to serve God the way we see fit. It is the other way around. We serve God the way He sees it fit.

(Galing talaga gumawa ng poster na yan. Kamay na nasusunog. May apoy pa! Background ng mga taong tila nalulunod sa labas ng arka. Tapos highlighted in capital letters TIWALAG! Ano ba talagang gusto nyong mangyari, matakot kami?)

Ay naku, buhay nga naman. Weather weather lang …

And here’s a comment from our dear friend Bibliko on the subject –

“Weather weather lang …”

Wow matindi nga ka WS iyang OWE na iyan.TOTOO yung “Tunay na Natiwalag dahil talaga gumawa ng kasalanan na ikatitiwalag at ang PROSESO ng pagkatiwalag ay kasang-ayon o batay sa kalooban ng DIOS” ng nakaayon sa BIBLIA,kaibigang OWE.Ngunit kung NAGTANONG ka lang kung may UTANG,ANOMALIA at Pagnanakaw ng Abuloy at ITINIWALAG ka ni Edong at ni Radel–Hindi totoo yan!! Una,patunayan mo muna OWE/STF na TUNAY na TP si EDONG!! Kung “siya ay Peke” paano siyang makapagtitiwalag sa Iglesia? Siya nga ang DAPAT na ITINIWALAG dahil LAHAT ng INIUTOS ng ka ERDY sa KANYA NILABAG ni Edong? At saka baka di mo alam kaibigang OWE,mailanw ang sinasabi o sinabi ng ka EGM maging nang Matatandang Ministro–kapag HINDI ka karapat-dapat sa Iglesia,bago maghukom o hindi man–AALISIN ka ng DIOS!!Sapagkat hindi makababalik ang CRISTO na ang ASAWA niya ay MARUMI tulad nyo ngayon–NAKIAPID yang AMO mo sa GOBIERNO,parang PAPA sa Roma o ICAR na kayo.Basahin mo nga kaibigang OWE–ang napopoot sa kapatid ay Mamamatay Tao,at ang DUWAG at SINUNGALING–Magkakasama sa DDA!!. Kaya ako naniniwala,BAGO Bumalik ang CRISTO AALISIN silang Lahat jan na NAGPASAMA,NAGPARUMI,NAGBILAD sa kahihiyan ng dating Malinis at Banal na INC na ngayon ay EVM Church na,na kayo ang katuwang nina EVM at Sangoons upang DAYAIN at ULULIN ang mga kapatid na walang malay!!Iyan lagi ang Ipinagyayabang ninyo na kayo lang ang Maliligtas–gaano KAYO Katiyak at Kasigurado?? Kung ministro ka OWE/STF–sino ba ang mga TUNAY na TUPA ni CRISTO-di mo alam? o ituturo sa iyo ng MISMONG ULO ng INC,heto sa JUAN10:27–DINIRINIG ng AKING mga TUPA ang AKING “TINIG”,at SILA’Y Aking NAKIKILALA,at Sila’y” NAGSISISUNOD” sa” AKIN”.!! Hindi kay EDONG,hindi sa TAO!! Sa MATEO 7:24–Sumusunod at TUMUTUPAD at nakatayo sa IBABAW ng BATO na si CRISTO,hindi kay EVM!! Ang tunay na kay Cristo ang sinusunod ay ang PANGULO ng Iglesia,ang Cristo.Hindi ko tinututulan yung pag wala ka sa Iglesia,hindi ka talaga Ligtas dahil nakasulat iyon,ngunit TANDAAN mo OWE/STF–AALISIN ng DIOS ang mga mamamataya tao,Sinungalin at Duwag sa katotohanan,ang mga SAKIM,mga MAPAKIAPID,mga MAGNANAKAW lalo na ng Abuloy para sa DIOS!!Ang mga Nagpapanggap na Matuwid at Maawain kuno at Banal-banalan,alam nyo yan mga OWE/STF o bulag na kayo dahil ITINAKWIL ninyo ang Katotohanan at Naniniwala na kayo sa mga “tao” na LIDER ninyo.Ito lang OWE/STF–gaano kayo kasiguro na Ligtas kayo eh kasangkapan kayo sa PANLILINLANG,PANDARAYA at PANLOLOKO sa mga kapatid na walang malay!!Papaano KAYO maliligtas sa Pangunguna ng mga LIDER ninyo BINAGO nyo na ang mga TUNTUNIN,ARAL at TURO? O sige isang sample lang–kailan ITINURO ng SUGO at ka EGM na sila ang tinutukoy na PASTOR ng KAWAN sa Juan 10:16? Ang TOTOO ang TURO ng SUGO,ang CRISTO ang PASTOR sa talatang IYAN,ngunit noong MARCH 23,2017 araw ng HUEBES–ITINURO ninyo iyan sa BUONG IGLESIA sa panahon ng PAGSAMBA na si EVM Iyan ngayon,ang “makabagong” PASTOR ng KAWAN!!Sige balikan ninyo yang leksyon na iyan March 23,2017.Paano kayo ngayon maliligtas,MALI at KALABAN ng turo ng SUGO ang ITINURO ninyo para sumipsip lang kayo kay EDONG!! Hay nakuu!!!! Pinalitan ninyo ang Cristo bilang Pastor,para nga kayong mga Pari,ginawang Pastor ang PAPA at kahalili ni Cristo dito sa LUPA.Bagay papa nyo na si EVM,nagpapahalik ng kamay iyan sa inyo di ba? sa pangunguna ni JUN$ANTO$ na “baka Cardinal na yan kung baga sa Katoliko ah..ha ha ha haaaaa…..tandaan ninyo kayo ang may TANDA ng KANYANG Pangalan(Thumbmark w/EVM’s NAME) he he he he…Apoc. 14:11″

  • Bibliko

Don’t forget to visit AE’s site. A very, very interesting read 🙂