hand-written-letter23


tthis message was sent to me by one of our readers a good friend of mine who I haven’t had the chance to personally meet yet, Brother Mario.  In the premise of fair play, the whole comment has been reproduced for your perusal.

“This article (April 2016) [Pananalapi ng Iglesia] was reposted very recently. I had a discussion with a minister and was able to get a written response from him regarding our brother head deacon’s narration of how the church funds were being used as well as the role of JS in overseeing the funds. Below is his response in Tagalog. I hope our head deacon gets to read this as well as the readers of the Blog. We may not agree with the said minister but it’s always good to hear the other side.

‘Sa salaysay ng sumulat sa isyong ito ay parang alam nya ang lahat ng bagay na nagyayari sa Pananalapi sa INC. Parang alam nya, pero sa totoo lang po ay hindi niya alam ang mga sinasabi niya at hindi rin siya segurado!

egm1_0Una: Kung sa panahon ng Ka EGM ay pinagtiwalaan niya ang Ka Jun Santos ng kapangyarihan na: kung pinagtibay ng Ka Jun ay parang pinagtibay na rin ng Ka EGM! May question ba tayo dito? Pero sa totoo lang katulad noon at ngayon: ang final say ay ang Tagapamahalang Pangkalahatan kapag ang pag uusapan ay approval ng mga gugulin kahit na ito ay local, fund, district fund at iba pang gugulin sa Iglesia!

Narinig ko po ito sa Ka EGM kaharap ang Ka EVM sa panahon ng pagsamba! May ibat ibat uri ng gugulin sa INC kaya nga naka abang na ang mga mga gugugulin/gagamiting pondo. 1. Central Fund – ito ang pinaggagamitan ng ating handog Pasalamat Taunan; ito ang ginugugulan ng Central na mga malalaking projects, tulad ng pagbili ng property atbp.. pagpagpapatayo ng sambahan atbp. 2. Administrative Fund – ito ang handog na nalilikom ng mga diakono at diakonesa weekdays at weekends Worship Services – ito ang nagagamit para sa tulong — ministro atbp. 3. Locale Fund Offerings – nagagamit sa expenses ng Lokal 4. District Fund Offerings-expenses sa District atbp 5. Aid to Humanity 6. Donasyon depende sa kailangan at may pagpapatibay ng Pamamahala.

Lagi nating tatandaan na bawat project sa INC ay may approval! Sino ang nag aaprub? Ang Pamamahala! Bago gamitin ang pondo kahit na pondo ng Lokal o pondo ng Distrito …. may APPROVAL ng Central / Pamamahala!

Yong sinasabi niya na ang Ka Jun ang may power o kapangyarihan na mag approve sa mga gugulin….sino ang nagbigay sa kaniya ng power to do so? Kung halimbawa si Ka Jun ang may power sa pag aapprove? Ano naman ang ikasasama ng loob niya? Ang pagtiwalaan ng Pamamahala ay kalooban ng Diyos!

(Back to the very basic problem: kaya nga gusto nilang alisin at palitan ang ka Jun bilang auditor noon pa kasi nga hindi nila magawa ang gusto nilang paglustay sa handog ng INC! Lalo masama na gusto nilang palitan ang Pamamahala para magawa nila ang balang gusto nila!)

Alam nyo po ba na noong nabubuhay pa ang Ka EGM pero nakaratay na sa banig kung sinu sino ang nagkaroon ng power to use the Church Fund? Tanungin nyo si Mark at Angel at Ma’am Tenny? Sila ba ay pinagtiwalaan noon ng Ka EGM at may power ba sila na gamitin ang Handog ng INC sa panahon na yon? O sinamtala nila ang pagkakaroon ng karamdaman ng Ka EGM! (Halimbawa ng gugulin: yong issue sa The Fort naglalakihang apartment at condo sa kanilang pangalan!) Sa tanggapin nila o aminin nila o hindi…. nilustay nila ang handog ng INC!

iglesia_ni_cristo_inc_executive_minister_brother_eduardo_manalo_croppedBlessing in disguise na nagpahinga nang maaga ang Ka EGM, (Kalooban ng Diyos na siya ay magpahinga na para maingatan ang Handog ng INC.) nagkaroon ng tunay na kapangyarihan ang Ka EVM bilang Deputy Executive Minister batay sa saligang Batas ng INC at ayon sa tuntunin ng INC!

Kaya naagapan ang handog ng INC at nasinop batay sa kaukulan ng handog at batay sa gugulin!

Higit sa lahat na dapat isa-alang alang ang pagkakilala at pananampalataya ng mga INC sa paghahandog! Tulad sa unang INC sa panahon ng mga Apostol, paano sila naghandog, ayon sa kaya at higit pa sa kaya, dahil inihandog nila ang sarili , una sa Dyos at sa Pamamahala 2 Cor. 8: 3,4,5. Kung kaya mong ihandog ang sarili mo , lahat ng nasa iyo ay ganon din po. At kung inihandog mo na ito, tatanungin mo ba kung paano at saan ito gagamitin o gugugulin?

Kahit sa pananaw ng tao: kung nagbigay ka sa iba…. aalamin mo pa ba at bubusisiin mo pa ba kung saan niya ito ginamit o gagamitin? Kung sa pasimula pa lang at may reserbasyon ang tao sa pag bibigay o paghahandog, bakit ka pa magbibigay o maghahandog? Kaya nga buong puso ang pagkakaloob o paghahandog!

santosYong sinasabi niya na: no its not the signature of Bro EVM! but the signature of Ka Jun Santos!!!! Nakakaloko siya diyan… di ba niya alam na ang mga kahilingan ay may pagpapatibay ng Ka EVM? Tulad din noon sa panahon ng Ka EGM! Kaya may MARGINAL NOTE! Madalas pulang tinta…. may pagpapatibay ng Ka EGM noon at Ka EVM ngayon, lalo na sa mga gugulin na di pangkaraniwan. pero yong mga gugulin na bayad sa tubig, koryente, gas atbp…. sa Ka Jun at sa Ka Erning sinisiyasat pa ring mabuti.
Yong sinasabi niya na direct sa account ng Ka Jun ang pondo ng Lingap, atbp? … sundan natin ang argumento niya! kung totoo ito bakit naman nagpuputok ang butsi niya? Naiinggit siya? Nagdadaramdam siya, nagseselos siya? Kung totoo na may direct account ang Ka Jun, sino ang nagbigay ng pahintulot nito sa kaniya? Di ba ang Pamamahala din? Kukuwistyunin ba natin kung ito ang PASIYA ng Pamamahala? O baka gusto niya ay si Mark or Angel ang magbukas ng account?????

Kaya nga ang pinag-uusapan dito ay tiwala at pakikiisa sa Pamamahala, pagpapasakop sa Pamamahala, pagsunod sa Pamamahala, pag-ibig sa Pamamahala!!!!!

Isa lang ang tiyak ko! Ang handog ng INC ay sinisinop sa kaniyang kaukulan at pinaggugugulan ng buong higpit at kaayusan!
Karanasan ko personal, noon at ngayon: tumaas ang Car Insurance (lokal fund), hindi pinagtibay, bagkus ay inutusan kami na humanap ng ibang insurance na mas mababa , kasi ay mababa sa ibang dako at ministro! Ito ang katunayan na ang pondo ng Iglesia ay masinop na ginagamit at ginugugol.

At isa pa: kung PD ang sumulat nito at may reserbasyon siya sa PASIYA ng Pamamahala at may reserbasyon siya sa Ka Jun Santos, anong ginagawa niya sa INC? malaya naman siyang umalis at huwagg siyang magtago sa tungkulin, Kasi sa ayaw at gusto niya ay ihahayag siya ng AMA! Nawa ay magbago siya at makipagkaisa siyang lubos! LUBOS o GANAP, walang reserbasyon.

Kaya nga sabi ng Panginoong JesuCristo: itanggi natin ang sarili natin at ihandog natin una sa Diyos at sa Pamamahala!’ “


Now, our rebuttal  🙂

1. Not a single issue I stated in the article was denied by the minister. The stress was that everything was permitted by the Executive Minister i.e. approval of Jun Santos as official representative on church funds internal or external. That’s correct no question about it. Meaning blanket authority over church funds for activity whatever that may be;

2. He questions church funds used by Ka Angel and Ka Marc for “The Fort”. Give us proof. It’s not enough using the phrase – “Sa tanggapin nila o aminin nila o hindi…. nilustay nila ang handog ng INC!” and

3. His advice, “At isa pa: kung PD ang sumulat nito at may reserbasyon siya sa PASIYA ng Pamamahala at may reserbasyon siya sa Ka Jun Santos, anong ginagawa niya sa INC? malaya naman siyang umalis at huwag siyang magtago sa tungkulin …” I already did.

Everything boils down to one thing really –

Kaya nga ang pinag-uusapan dito ay TIWALA [caps mine] at pakikiisa sa Pamamahala, pagpapasakop sa Pamamahala, pagsunod sa Pamamahala, pag-ibig sa Pamamahala!!!!!”

Only one word separates our way of thinking dear minister, as you put it quite clearly – Tiwala [Trust] .