broken-family-glass1


tthis is the most recent post of Ka Felix Villocino  regarding the treatment of Ka Erdy’s family residing at Tandang Sora. As many are aware, Ka Felix is one of the most strongest supporters in the forefront delivering basic necessities to the family together with other brethren who simply choose to do what is right, proper, and Christian.

pic_1_326ba608a099498899127ea1aa848560“Sa lahat po ng Defenders at Silent Defenders sa buong mundo, mula noong lunes ( Oct. 10, 2016 ) ay hindi na naipapasok o naipararating ang pangunahing pangangailangan ng pamilya ng ka Erdy na nasa loob ng kanilang tahanan sa compound ng #36 Tandang Sora, Dahil sa bagong procedure ng INC Legal office ng pagpapapasok ng kanilang pangangailangan lalo na ang mga pagkain at tubig.Na ang kailangan ay ang sino man sa kasamahan ng pamilya ang lumabas ng bahay at siyang kumuha ng supplies sa lamesang inihanda higit isang metro ang distansya mula sa pintuan ng kinaroronan ng pamilya. Bagay na pinangangambahang sundin ito ng pamilya dahil sa maaring panganib sa buhay nila na maaring mangyari na kanilang pinangangambahan.

Ang nakaraang procedure ng pagpapapasok ng supplies nila ay iniaabot ni ka Mario Wong sa bintana ang mga pagkain at ang tubig ay sa bahagyang pagbukas ng pinto at saka ipapasok ng isaisa ang mga containers ng tubig. At sa kabilang bahay naman na kinaroroonan ng ilang kasambahay ay iniaabot ang pagkain at tubig sa bintana lamang.

Ngayon po ay ikaapat na araw na na hindi naipararating sa pamilya ng ka Erdy ang kanilang pangunahing pangangailangan lalo na ang pagkain at tubig. Kanina ay sinikap ng ka Mario Wong na siya lamang pinapayagan ng INC legal office na makapasok sa compound ng #36TS upang maihatid sa pamilya ang pagkain at tubig. Sa pagsisikap ng ka Mario Wong, bagaman mahigpit ang pagpapatupad ng INC sa pagpaparating ng pagkain at tubig sa makabago nilang (INC) procedure, ay naiparating sa pamilya ang mga pagkain na sa bintana ito iniabot ni ka Mario kung kaya sinita siya ng armadong kalalakihan dahil hindi sinunod ni ka Mario Wong ang procedure nila. Hindi na naipasok ang mga tubig na dala para sa pamilya at maging ang lahat ng supplies para sa kabilang bahay na kinaroroonan ng ilang kasamahan o kasambahay. Bagaman maari po sanang maipasok ang natitirang deliveries lalo na ang tubig, subalit sa pamamagitan ng bagong pamamaraan ng INC Legal office, bagay na hindi rin susundin ng pamilya dahil sa panganib na kanilang pinangangambahan.

Sa kasalukuyan po ay kakaunti na lamang ang inuming tubig ang nalalabi sa kanila na kung hindi sila dagliang mabibigyan, ay tubig ulan na lamang ang kanilang maaring inumin sa susunod na araw. Ang pagkain na naipasok kanina ay kanila na lamang tinitipid, ang bigas ay kanila na lamang nilulugaw at hati hati na lamang sa ulam, noodles at maraming sabaw, at sa may alergy ay asin at lugaw na lamang.

Bukas ay susubukin muling maghatid ng ka Mario Wong at ang mga pagkain at tubig para sa pamilya ng ka Erdy, sana pagbigyan na ng INC legal office na ipahintulot ang dati nitong paraan ng pag-aabot sa kanila.
At higit sa lahat ay kahabagan ng Dios na ingatan ang pamilya ng ka Erdy sa panibagong pagsubok na dumating sa kanilang at ito ang patuloy nating ipanalangin.”

Please also read Rappler’s report – Human rights violations? Manalo siblings’ lawyers seek court’s help.

It is really sad to note that once upon a time, they were one happy family.