Hand-written-letter2


hhhere is one from Kelly Ong Defender which has gone quite viral on FB. The condition of Ka Erdy’s family at Tandang Sora. Aside from the fences which seems to be growing higher by the day not to mention the CCTV continuously monitoring the area, the church, if we can still call it that persists with its masquerade of being the one and only true church. Maybe its high time we think and approach the problem on a more realistic manner.

“Kelly Ong Defender

“HINDI MAKATAO ANG MGA GAWAIN NG PAMAMAHALA NGAYON AT LALONG HINDI MAKADIYOS AT UGALING MINISTRO”

Batid ng lahat na dahil sa paghingi ng tulong para sa kaligtasan ng kaniyang mga anak na nakatakda sanang dukutin ng sanggunian, ang KAPATID NA CRISTINA V. MANALO, maybahay ng KAPATID NA ERANO G. MANALO at ang kaniyang mga anak ay itiniwalag ni ka Eduardo.

Pagkatapos nito ay nagpatuloy ang mas malulubha pang mga pang-aapi sa pamilya ng KA ERDY – sinakop at winasak ang bahay ng KA ERDY kahit buhay pa ang KA TENNY, itiniwalag ang mga kasambahay, sapilitang hindi pinapapasok sa compound ang mga ito, pinaligiran ang compound ng napakaraming guwardiya at mga pulis, tinatakot at binubunutan ng baril ang mga kapatid na naghahatid ng mga pagkain, binakuran (halos tatlong palapag ang taas ng bakod) at ginawang kulungan ang compound na masahol pa ang kalagayan nito kaysa alinmang kulungan ng bansa, pinutulan ng tubig at kuryente, kinabitan ng mahigit sa isang dosenang camera ang palibot ng compound bukod po sa pagpapalipad ng drone para i-monitor ang galaw ng pamilya.

Patapos ang buwan ng Abril ng taong ito nang may nagsimulang gumawa sa compound tuwing madaling araw. Naroon ang mga ingay na tila may tinitibag at pinuputol na mga bakal.

Hindi malaman ng pamilya ng KA ERDY kung ano ang ginagawa ng mga taga construction ng Pamamahala.

Mayo 6, 2016, eksaktong alas 3:00ng hapon nang bumulwak sa bahay ng mga anak ng KA ERDY ang mabahong kulay itim na tubig na may kasamang putik. Tuloy-tuloy ito hanggang sa madaling araw.

MULA NOON AY ARAW-ARAW NA ITONG NANGYAYARI TUWING ALAS 2:00 HANGGANG ALAS 5:00 NG MADALING ARAW (kung kailan dapat sanang magpahinga na ang pamilya).

Ilang araw na rin na walang tulog ang pamilya sa paglilinis at paghahakot ng mabahong tubig na hindi lamang mula sa septic tank kundi tila may halo pa itong kemikal na nakalalason.

Maliwanag na kanilang hinukay ang mga tubo ng septic tank ng PAMILYA ng KA ERDY, binarahan upang huwag magamit ang mga palikuran at tuwing madaling araw ay kanilang binubugahan ng mula sa poso negro upang pumasok sa bahay ng Pamilya.

Sa mga taong may takot sa Diyos at may matuwid na prinsipyo sa buhay ay hindi sila susunod sa maling ipinagagawa sa kanila kahit pa ito ay utos ng Pamamahala.

Ang bagay na ito ay hindi gawain ng isang taong matino, ng isang ministro at lalo ng isang Tagapamahala.

Hanggang ngayon ay luha at panalangin lamang ang tanging kaaliwan ng mga anak ng KAPATID NA ERANO G. MANALO habang nakatingin at umaasa sa pagsasaayos na gagawin ng Dakila at Mapagmahal na Diyos.

 

In closing, I would like to share a post by one  Louella Beatrice Gould, which I’m sure we all hold the same sentiments.

13227004_286045241739958_253002400589028367_n