Hand-written-letter2


hhhappy Mothers Day!” Tomorrow we celebrate the greatest person in the world aside from our Saviour Jesus Christ. The same person who has sacrificed everything; her beauty, time, and life so that we her children could live.  There is a poem I came across on FB that is worth emulating. It reflects the very soul of motherhood and I would like to share it with you. (All you Dads, we know you are loved too but let’s accept it, we fare a very distant second compared to Moms 🙂 )


lorelei santos     By Lorelei Delos Santos

H’wag mo kong iyakan kung iyong malaman
Na ako’ y pumanaw at di nagpaalam
Hindi ko kailangan ang iyong palahaw
Di na maririnig ang hikbi mo’t sigaw

H’wag mo kong iyakan kung ako’y pikit na
At sa pagkakahiga pantay na ang paa
Di na makikita luha mo sa mata
Maging ang magandang bulaklak mong dala

H’wag mo kong iyakan pagkat tahimik na
Ang mga labi kong lalagi nang sara
Ang pinakikiusap sa iyo sa twina
Di na mauulit – ako’y namahinga

Hwag mo kong iyakan at magsisi ka man
Walang kabuluhan di na malalaman
Pagkat noong ako ay buhay na buhay
Ni sulyap ni tawag di pinagdamutan

H’wag mo kong titingnan sa huling hantungan
Ni sulyap ay huwag na huwag bibigyan
Baka makita mong mukha ko’y mapanglaw
H’wag mo kong iyakan – tapos na ang laban

H’wag mong susubukan na iyong hawakan
Kahit na lagayan ng aking katawan
Malamig na kahon pag ‘yung nadantayan
Baka mabatid mong nalubos ang lumbay

Kung magugunita aking pagmamahal
Ang huling bilin ko ngumiti na lamang
Kung ibang babae ako’y napalitan
Ang pagmamahal ko’y di matutularan

H’wag mo nang pigilan silang nangdudusta
Sa’king pagkatao sila’y humuhusga
Kung dyan sa puso mo ikaw ay masaya
H’wag mo kong iyakan – lahat aking kaya

H’wag mo kong dalawin sa aking libingan
Awitin ko sa yo wag nang pakikinggan
Limuting tuluyan aking katauhan
Kung liligaya ka’y maiintindihan

Isang-isa na lang aking kahilingan
Kung sa paghuhukom ay magkatinginan
Ngitian mo lamang ako aking mahal
Aking aakuin ang kaparusahan !