ka erdy

m2ALIGAYANG KAARAWAN PO.  KAILANMAN, HINDING-HINDI NAMIN MALILIMUTAN ANG  PAG-IBIG AT BUHAY NA INIALAY NINYO PARA SA  BUONG IGLESIA;

MAGING ANG PAGMAMAHAL  NINYO SA INYONG  SAMBAHAYAN SA PANGUNGUNA PO NI KAPATID NA TENNY ANG NAGING KATUWANG NINYO SA MAPAYAPANG PAMAMAHALA SA BUONG IGLESIA;

tenny5NANGANGAKO RIN PO KAMI NA KAILANMAN HINDI KAMI SUSUKO O SUSUNOD SA  ALINMANG TURO O PALATUNTUNAN NA LABAG SA ARAL NG BIBLIA;

ALAY PO NAMIN ITO SA DIOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT AT KAY CRISTO NA AMING TAGAPAGLIGTAS.  

PINAPANGAKO NAMIN ITO SA ARAW NG INYONG KAARAWAN, MAHAL NAMING KA ERDY, MAHAL NAMING TATAY.