respect-for-those-who-deserve-not-for-who-demand


From Mario, his comments on AE’s article “An Open Letter to all ministers by Antonio E. Ebangelista” …

♠  ♠  ♠

UntitledNapakaganda ng “open letter”. Tagos sa puso. Tatamaan kahit sinong matigas na ministro. Wika nga sa Ingles “Truth hurts”. Pero kung may mga kapatid tayong bulag o tinatawag na panatiko kahit kitang-kita ang mga kamalian, may mga ministro din ganyan. Ang iba sa kanila ay may pangamba dahil ang turing na nila sa kanilang ministeryo ay hanapbuhay. Natatandaan ko pa noon na may inulat na isang ministro sa aming Lokal. Pinuntahan ako sa bahay at tinanong kung may alam ako at kung sino ang nag-ulat sa kanya. Kasama niya ang dalawang Pangulong Diakono. Parang umiiyak na nagmamakaawa na sinabing parang trabaho itong pagka-ministro niya. Hindi nagtagal ay tutoo ngang tinapon sa malayong lugar at hanggang ngayon ay di pa nakakabalik dito sa aming distrito.

Tulad ng sinabi sa sulat, napakaraming mga matatandang ministro ang nagsakripisyo at nagmalasakit kung kaya’t lumago ng ganito ang Banal na Iglesia. Kabaligtaran na ngayon. Ang mga maimpluensiyang ministro ay nabibigyan ng magagandang “assignment”. Palakasan ang umiiral ngayon. Bata-bata system. Kung gaano kahirap ang mga ministro noon lalo na sa panahon ni Ka Felix, ang mga ministro ngayon lalo na sa Sanggunian ay parang mga CEO at mga executive ng malalaking kompanya. Magagarang mga sasakyan. May mga driver pa nga. Ang iba ay may mga lihim na mansion. May ilan naman walang pakialam kung makita man ang kanilang karangyaan.

gods-final-call-5-dvd-who-is-the-antichristTutoong kabaitan ang ipinapakita natin sa mga sanlibutan kahit na mga kaaway sa pananampalataya. Pero hindi magawa sa mga sariling mga kapatid na walang ibang kasalanan kundi ihayag ang mga katiwalian ng ilang mga matataas na ministro. Ang tawag nga sa kanila o sa atin ngayon sa Blog na ito ay “Anti-Christ”. Alam ba nila ang salitang “Anti-Christ”? Iyon hindi sumusunod sa mga utos Niya at kumikilala sa Kanya. Ang mga katiwalian, kalupitan, pagmamaltrat0 sa kapwa ministro at kapatid, di paggalang sa batas, pagtatakip sa mga kasamaan, aroganteng ugali at pagbabalatkayo…iyan ang Anti-Christ.

Ayaw ko man itong banggitin dahil baka akala ang tinatamaan ko ay si EVM pero hindi ko matiis na tawagin ang pansin ang mahal natin Pamamahala. Ang kanyang pananahimik at di pagkilos para ituwid ang mga mali ay nagbibigay ng impresyon sa marami na may kinalalaman siya sa mga nangyayari. Para bang pinagtatakpan at ipinagtatanggol pa niya ang mga tiwaling ministro. Pasensiya na po pero ganoon na nga ang nangyayari. Di na kailangan maging isang abogado at napakatalino para itanong kung bakit hindi alam ni EVM ang mga nangyayari mismo sa kanyang bakod. Pero sino naman ang may lakas na loob na idamay siya? Kahit si AE ay hindi masabing may pananagutan din si EVM. Pero ako, dapat niyang harapin ang matinding suliranin na ito. Parang pulitiko tuloy ang labas. Pintas nga kay Pangulong Aquino…kahit na siya’y malinis ay damay din dahil hinahayaan niya ang kanyang mga tauhan na mangurakot. Imbes na sibakin o disiplinahin ang mga tiwaling tauhan ay ipinagtatanggol pa niya. Saksi natin ang mga batikos ngayon ng media kay Aquino. Gusto ba natin mangyari din ito sa mahal nating EVM ?

  • Mario

♠  ♠  ♠

psThere’s also another relative article picked up from Network54 which you may find interesting.  It’s from the locale of Manukau, New Zealand involving a new resident minister.

http://www.network54.com/Forum/779402/thread/1448561511/last-1448561511/NEW+ZEALAND+Exposed

  • William

capture-20151128-081030
capture-20151128-081245