news&updates (1)

From ABS-CBN –
Published on Nov 11, 2015

Muling sumiklab ang alitan sa loob ng Iglesia ni Cristo nang mamatay ang driver ni Ka Angel Manalo matapos atakihin sa puso. Nagpalitan ng sisi ang kampo ni Ka Angel at ang pamunuan ng Iglesia dahil sa pangyayari.


This just came in from Eaglenews.ph describing from the INC administration’s point of view the incident at Ka Angel’s compound –

Body rushed out of INC’s 36 Tandang Sora, QC property


Ka Ronald Yanson and wife, brother of Ka Abigail Yanson pleads for the  safety of their family and sick child –

Ka Jun Samson explains the circumstances surrounding the death of Ka Angel Manalo’s driver Benjamin “Jon-Jon” Arellano, Jr. father of three after having been denied medical help some three weeks ago –


And here is the report of the incident from politics.com.ph – http://politics.com.ph/denied-medical-help-angel-manalos-driver-suffers-cardiac-arrest-and-dies/

This is the video taken when doctors responded with Atty. Trixie Angeles to an emergency call requesting medical assistance  but were denied entry into the compound of Ka Angel Manalo –

Relative to the Yanson’s ordeal, one SKSantos had this to say:

Katatapos ko lang pong panoorin ang youtube video ni Kapatid Ka Ronald Yanson, kapatid ni Sister Abigail na yaya ng anak nila Ka Lowell at Seiko Menorca.

Naluha ako sa awa sa ating mga kapatid na ito na idinamay pa ng mga matataas na opisyal ng INC upang protektahan lamang ang kanilang posisyon. Mabuti sana kung totoo ang gusto nilang ipahayag ng ating abang mga kapatid, pero hindi. And gusto nila ay abusuhin ang mga maliliit na kapatid at piliting magsabi ng kasinungalingan upang maitago lamang ang kasamaan at krimen na kanilang ginagawa.

Habang pinapanood ko ang video ng ating mga kapatid ay ramdam ko ang katotohanan sa kanilang mga ipinapahayag. Ang sakit ng damdamin nila at pag-alala sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Ang tangi lamang nilang hiling ay huwag na silang idamay at huwag gamitin ng sanggunian para sa kasinungalingan. Gusto lamang nilang lubayan sila ng mga tumutugis sa kanilang mga ministro ng INC at bayaan silang mabuhay at makapag lingkod ng mapayapa.

Tuluyan ng tumulo ang luha ko nung ipagmakaawa nila ang kanilang mga karapatan at mga tungkulin na kahit sa kabila ng mala-demonyong kasamaan, pang-aapi at pang-gigipit ng mga ministrong dapat ay nangangalaga sa kanila, ang pagiging INC pa rin ang unang nasa isip nila. Tunay na mga iglesia ang mga maliliit na kapatid na ito… mga kapatid na walang kayamanan sa mundong ito, bagkus ay hikahos pa at ang tanging pag-asa at kayamanan ay ang pananatili sa loob ng INC upang ma-ibsan man lamang ang kanilang mga dalahin sa buhay… sila ang mga taong piniling lapastanganin ng mga ministrong sangkot sa gulong ito.

Nikikita ng Ama at Panginoong Jesus ang ginagawang pang-aabuso at pang-aapi na ginagawa sa kanilang mga tupang walang kalaban-laban sa mga makapangyarihan. Mga tunay at masunuring lingkod, na sa kabila ng krimen na ginagawa laban sa kanila ng kanilang mga pastol, maamo pa rin at ang iniisip ay kung paano makakapagpatuloy sa kanilang paglilingkod. Mapalad sila sapagkat ngayon pa lamang mayroon ng kaligtasan na nakalaan para sa kanila. Ililigtas din sila ng Ama at ni Jesus sa kanilang pagsubok ngayon sapagkat iyon ang pangako ng Ama sa lahat ng tapat sa kanya.

Ngunit para sa mga ministro na gumagawa nitong karumal-dumal na mga krimen laban sa mga kapatid, mag hunos dili kayo mga kapatid kong minstro! Alalahanin ninyo na kayo man, kahit kayo’y mga ministro sa INC, ay isinusulat din sa aklat ng mga gawa ang inyong mga gawain. Hindi ninyo maaring ipangatwiran na ang inyong mga aksyon ay iniutos lamang ng mga nangunguna sa inyo at kayo ay walang ginagawang mali dahil dito… Kung iyan ang ibig sabihin ng “One With EVM” na ipinipilit ninyo sa lahat ng mga kapatid, ay hindi ninyo kami kasama diyan. Hindi kailanman kami kasama sa gawain na masama. Hindi kami kasama ng mga taong mandarambong at mamamatay-tao. Sa Diyos at kay Cristo at sa kanilang mga salita kami mayroon pagkakaisa… at hinding-hindi sa gawain ng taong masama.

Mga ministro kayo! Mga ministro kayo! Mga ministro kayo sa tunay na bayan ng Diyos! Mayroon pa bang kahulugan sa inyo ang sinumpaan ninyong tungkulin? Kayo dapat ang nangangalaga sa mga tupa ng kawan ng Diyos. Kayo dapat ang tagapag-tanggol ng mga maliliit at ina-api…. Mga wala kayong pakundangan sa mga tunay na salita ng Diyos! Sinalaula ninyo at binastos ang dugo ng Panginoon sa walang habas ng pagtitiwalag sa mga tinubos ng dugo ni Cristo maitago lamang ninyo ang inyong mga karumal-dumal na mga kasalanan.

Ano ang nangyari sa inyo mga kapatid na minstro? Kayo na ngayon ang nagsasamantala at nang-aapi sa mga tupa na ipinagkatiwala sa inyo ng Ama. Natatandaan pa ba ninyo ang ipinangako ninyo sa Ama nung kayo ay nanumpa sa kanya? Ano ba ang dahilan at nagkaganito kayo? Pera? Kapangyarihan? Katatagan ng buhay ng inyong sariling pamilya? Takot ba kayo sa mga nasa itaas ninyo? Ang dapat nating lahat katakutan ay ang galit ng Ama – hindi ang iilang tao na liko ang gawain… at ang pinaka mahalaga sa lahat ng bagay ayon sa Ama ay ang pag-ibig. Pag-ibig mga kapatid kong ministro…

Mga ministro kayo… alam ninyo ang tamang gawain ng isang Cristiano… alam ninyo ang aral ng diyos tungkol sa pag-ibig. Panahon na para tumindig kayo sa panig ng Ama at ni Jesus… at kayong mga ministro na kahit sa loob ninyo ay matagal na ninyong alam ang mga kamaliang nangyayari ngayon sa loob ng Iglesia, dinggin na ninyo ang panawagan ng Ama sa inyong mga puso at tumindig na rin kayo sa tama. Isusulit rin ninyo sa Ama ang hindi ninyo pagkilos dahil lamang takot kayong mawalan ng tulong. Ama ang bahala sa ating pangangailangan… iyan ang inyong itinuturo sa tribuna kaya iyan din ang dapat ninyong sampalatayanan at huwag kayong maging ipokrito. Kung wala kayong gagawin upang matigil na ang lahat ng katiwalian at kasamaan, wala kayong ipinagkaiba sa lingkod na itinago ang talentong ipinagkatiwala sa kanya dahil takot na mawalan o malugi – hindi nalulugod ang Ama sa mga ganuong lingkod, bagkus ay parurusahan sila.

Mga kapatid na ministro, tama na ang pagbubulag-bulagan at pagpapanggap. Kailangan kayo ng Ama upang isalba ang kanyang Iglesia…. Kailangan Niya ang magigiting na lalaki na pinili niya upang alagaan at ihatid ang Iglesia sa kaligtasan…

Kailangan namin kayo mga mahal naming mga ministro upang ipag-tanggol ninyo kami – gaya nga ng pagsusumamo ni Kapatid na Ronald Yanson … “parang awa nyo na!”