respect-for-those-who-deserve-not-for-who-demand


atc   Yesterday on a cool and beautiful Sunday morning,  my wife, son, and I decided to attend church services.  Nothing out of the norm except for some rather disturbing passages during the opening and closing prayers of the officiating ministers. Initially, I just thought that these were just phrases to affirm loyalty to the Executive Minister and his lackeys – “… ipagkaloob po ng kaalaman at kalusugan higit sa kaninoman ang aming pinakamamahal na kapatid na si Eduardo V. Manalo at ingatan siya sa aming mga kaaway na nagbabalak gumawa ng masama laban sa kaniya.  Ipagtanggol mo siya Ama,!”

The following remark jolted my senses beyond belief – “Ama, lipulin mo ang lahat ng mga kasangkapan ni Satanas, mga tiwalag na kumakaaway sa iyong bayan. Ipaghiganti po niyo ang Kapatid na Eduardo V. Manalo, ang kaniyang buong sambahayan, at mga pangunahing katuwang sa kaniyang pamamahala!”  

I couldn’t help myself when my son nudged me after the prayer when I uttered quite conspicuously during the service “Singungaling yan.” But my wife was the more vocal when we were driving back home. “Mga ministrong ito, kung magpuputak akala mo sila na ang may-ari ng Iglesia.  Kung tutuusin ah, kung wala ang Iglesia, hindi sila kakain, pati pamilya nila.  Maging buhay nila utang sa Iglesia.  Hindi ba totoo, anong alam nilang trabaho kung wala sila sa tribuna? Wala! Ang Iglesia ang bumubuhay sa kanila tapos gagamitin ang tribuna para laitin ang mga kapatid na sinasabi nilang natiwalag.  Saan ang pag-ibig doon! Yon ba ang turo sa atin ni Cristo, ang Sugo, ang Ka Erdy? Itakwil silang lahat at lipulin?  Mga bastos!”

It appears that during the klase ng mga ministro, there was an explicit directive that the prayers by the officiating ministers for yesterday’s pagsamba should include the gist in the strongest terms ‘lipulin lahat ng mga tiwalag at kasangkapan ni Satanas na lumalaban sa Pamamahala ni Kapatid na Eduardo V. Manalo’.

We’ve come a long way in so short a time don’t you think my dearest brothers and sisters?


I’m sure many of us has had the opportunity to discern the video testimonial of Ka Lowel Menorca’s wife Jinky where she revealed in precise detail – from her point of view – the reported abduction against her family.  Whether her narration will be included or how it will be treated by the courts will subsequently be disclosed, scrutinized, and ridiculed or praised by the eyeing public. And that includes the continuous discussion – or more appropriate – heated arguments for and against the Menorcas by probably everyone in our fold.  But let us be reminded that there is an appropriate verse in the bible on how we should treat such discourses.

James 1:26 New International Version (NIV)

26 Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless.

New International Version (NIV)Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.®Used by permission. All rights reserved worldwide.

James 1:26 The Message (MSG)

26-27 Anyone who sets himself up as “religious” by talking a good game is self-deceived. This kind of religion is hot air and only hot air. Real religion, the kind that passes muster before God the Father, is this: Reach out to the homeless and loveless in their plight, and guard against corruption from the godless world.

The Message (MSG)Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002 by Eugene H. Peterson

For those who have not yet seen the video here is the link –

Here is the video link that just came in: statement of  househelp Abigail Yanson –

The report behind the video – http://www.rappler.com/nation/112205-inc-menorca-house-help-abegail-yanson-video

Relative to the issue, I received another interesting mail from Horcamp for your appraisal.

  • William

Ka William,

Ang komento pong ito ay ipinakisuyo sa akin ng isang kapatid na ayaw ipabanggit ang kaniyang pangalan…maraming salamat po.

XTREME RIGHT, XTREME LEFT; KAPATID VS KAPATID, BAKIT? Bakit nangyayari ngayon sa INC ang mga bagay na ito?nakasama nga ba ang SOCIAL MEDIA o nakabuti sa Iglesia?

Hindi na gaya noon na ang mga kaanib ay ingat na ingat sa pagbibitIw ng mga salita lalo na’t ang nakasalalay ay ang karangalan ng Iglesia; pero ngayon,wala ng pasubali ang kanilang pananalita,walang pakundangan, mapanglait, may kahambugan, malalaswa, may pananakot na malimit na masumpungan pa ngayon sa mga Ministro at mga Manggagawa sa Iglesia.

Sila, ang nagiging huwaran ngayon lalo na ng mga kabataang lulong sa paggamit ng Internet. Wala kang marinig o mabasa man lamang sa panig ng ating mga pinuno na PAGSAWAY sa ganitong gawain na nangyayari sa “social networks” kinukunsinti nila ito lalo na nga’t kakampi ito sa pagtuligsa sa sinasabi nilang FALLEN ANGELS. Saan na nga kaya patungo ang Iglesiang ito sa mga huling araw…MAY MALIGTAS PA KAYA?.

floor-463648Nakakalungkot na isipin na may mga LOGO pa sila ng Iglesia na ginagamit (thumb mark; IAOWEVM), di na sila nahiya, ibinabandera pa nila ang Iglesia sa walang kabuluhang pagtatalo na nauuwi sa mga pagbabanta pa sa buhay ng kanilang kapatiran sa INC. Nakapanghihilakbot na nangyayari ito ngayon na mismong ang nagtuturo ng pagtatanim ng poot at galit sa mga kapatid ay ang mga itinuturing pa namang mga pinuno o “sangunian” (kuno) ng Iglesia.

Sa panahon ng matinding pag- uusig, ang takbuhan ng mga kapatid ay sa KAPILYA sapagkat alam nila na dito ay ligtas sila subalit ngayon, sa loob mismo ng “compound” @ mismong sa pastoral pa ng local na tirahan ng ministro nangyayari ang mga bagay na hindi akalain at inaasahan. Wala na bang ligtas na lugar maging sa loob ng kapilya? Bakit mismong kapatid mo kay Cristo ang gagawa sa iyo ng isang bagay na ni sa panaginip o sa guniguni ay di mo inaasahan. “HINDI NA IBA- KUNDI KAPATID MO NA NGAYON SA PANANAMPALATAYA ANG BANTA SA ‘YONG BUHAY”. Masakit isipin oo, sapagkat pag- ibig ang pinuhunan ni Cristo sa Iglesia upang ito ay gawing kanlungan ng Kaniyang mga lingkod na humahanap ng kaligtasan; subalit, ang Iglesia na binili niya ng dalisay Niyang dugo ay nagiging kulungan at parusahan ngayon ng mga hinirang Niya na lumalaban sa katiwalian, sa kamay pa mismo ng mga seserdoteng gumagawa ng mga kasamaan; mga inilagay upang sana ay mangalaga at magbantay sa kawan.

slide_10Kung ang KAPAMATOK ay nakuha nilang lapatanganin…paano na kaya kami na simpleng mga mananamba lamang; mga hamak at dukhang mga kapatid; mga aliping may kabuluhan lamang sa mga Abuluyan, mga Tanging Handugan at sa mga Gawain Pagpapalaganap para daw sa kabanalan ngunit sa totoo ay sa sarili nilang kapakinabangan; upang maging Ministro (kung manggagawa palang) at ma- “promote” na 01/02 etc. (kung ministro naman).

Mga Panginoon na akala mo nagpapasweldo sa mga maytungkulin kung maka- utos; na kung maka- asta akala mo hindi sa abuloy ng mga kapatid kumukuha ng mga ikinabubuhay. Hindi nga ba’t namumuhay sila ngayon sa kasaganaan? “Fly away, fly my AirBus fly”. Konting hiya naman dyan! Mahiya kayo sa Diyos!.

Noon: Ministro ang pupunta sa iyo at mag- aaya na mag anyaya ng mga panauhin sa misyon at doktrina; Ngayon: mga kapatid at maytungkulin na ang obligadong pumunta sa kapilya upang magdala ng anyaya na doon nag aantay nalang ang ministro na kung minsan tulog pa dahil puyat daw, kung mamalasin at hindi maganda ang gising- galit pa ito pag iilan lang ang naakay, mga tamad pa daw ang maytungkulin eh siya itong patulog- tulog lang. Ah, naging palalo na ang mga PASTOL NG TUPA!.
SANA, HINDI PA HULI ANG LAHAT AT BUMALIK ANG DATING INC…SABAGAY WALA NAMAN DAW “FOREVER” (DITO SIGURO SA LUPA PERO SA LANGIT) SIGURADO AKO…MAY “FOREVER”!