truthAn endorsed article from Horcamp.  From one of so many who voices an opinion on loans procured by the Church for its various mismanaged projects.


Ka William pakisuyo lng po ito ng isa kong kaibigan na ayaw magpabanggit mg pangalan…

BUWISIT ANG UTANG…

Isang makabuluhang mensahe mula sa kapatid na EGM (pagsamba sa local ng Malabon).

Sabi: “pakatandaan mo, huwag ka mangungutang”- at lalu na ng Iglesia, Huwag na Huwag na mangungutang dahil sa sandali na pasukin ang sinoman ng pangungutang ay bwisit na ang kaniyang buhay; “kung yan ay ginagawa ng iba pakay sa kanilang pagsasamantala, magagalit ang Diyos”. Eh, papaano kaya ngayon itong 2B na inutang NILA sa Banco de Oro?. Kung sa bilin na iyan ng ka Erdy noon sumuway na sila, yung pa kayang iba pa?Kaya nga nagalit ang Diyos; ngayon ibinibigay na sila sa KABWISITAN!

Noon, sa panahon ng ka Erdy, taas noo ang bawat isang kapatid dahil sa walang utang ang Iglesia – kahit SENTIMO, ngayon kaya? kayanin pa kaya ng isang kapatid na magtaas ng noo at sabihing: “WALANG UTANG ANG IGLESIA”- HIYA KO NALANG…

Tama ang Pamamahala noon, heto ngayon ang resulta sa sinabi Niya: Hayag na hayag ang suliranin ng Iglesia ngayon sa kamay ng mga mangungutang at mapagsamantalang SANGUNIAN. Sa porsiyento pa lang nang inutang nila “MILYON” ang babayaran, sino kaya ang magbabayad? Eh, di ang mga kaanib- sino pa nga ba? Kawawa naman tayo; “KASAMA SA HIRAP, PWERA SA SARAP”.

Minsan muna nating alaalahanin…’yun bagang mga kapatid na talagang nasa kahirapan ( kung hindi kakahig, walang matutuka, eka nga) dahil sa pagod sa pangangalakal, ilalatag ang pagal na katawan sa maghapong paggawa (pagkatapos kumain ng kanin lamig na swerte na kung maulaman manlang ng kahit na sardinas; (kalimitan kasi ASIN lang) upang ipahinga sa matigas na papag ang katawang pagod (swerte na kung may papag pa), kalimitan sa sahig na ang banig ay karton ng gatas sa pagtulog; ni walang kulambo na depensa sa kuyog ng lamok na sisipsip sa malinis nilang dugo na bumubuhay sa kanila upang maghanap– buhay; upang kumita ng salaping barya para sa kanilang payak na pangangailangan at pantugon sa paghahandugan. Lamang, ginagamit naman ito ng mga mapagsamantala sa Iglesia upang magpasarap, kumain at uminom sa hapag ng mamahaling restaurant; makapag pahinga sa malamig na kwarto na may malambot na kutson sa mga mamahaling Hotel o sa mga Condo na kanila nang naipundar.

Ngayon, tayo ang binubuliglig nila sa mga sunod- sunod na Tanging Handugan para sa ano? saan daw? Sa marami daw malalaking proyekto ng Iglesia? hindi kaya sa PROYEKTO LANG NILA at hindi ng Iglesia? Ayna Apo! Gaya nga ng paalala ni ka Erdy…BUWISIT ANG UTANG! Tapos ngayon sasabihin NILA sa atin: PASAKOP NG LUBOS SA PAMAMAHALA! Eh, “SILA itong unang- una na suwail sa Pamamahala”sinabi nang huwag mangutang, eto sila Bilyones ang mga utang”. Kaya, saan papunta ang Iglesia? Sabi ng ka Erdy- sa Kabwisitan! AYAN NA…

Time- out nga muna, tumataas BP ko…

Manalangin nalang tayo ng maraming- marami sa ating Ama, maibsan manlang kahit na kaunti ang mga pagdaramdam na ating nadarama; para naman makapagpatuloy pa tayo sa paglilingkod sa Kaniya at sa Panginoong Jesus ng may Pag– ibig at Pananampalataya. Para sa iyo kapatid ko:Kung ikaw ay lugmok na, suko na; nakataas na ang mga kamay

Tiklop na ang mga tuhod- nakaluhod, sa taglay na kahirapan
Sana, ang pag- asa’y huwag iwala; huwag na huwag na bibitaw
Malapit na kapatid ko…ang araw ng kaligtasan! Kung sila man ngayo’y nagsasaya sa nakaw na karangyaan Ngiti nila’y abot tainga sa sarap at kabusugan

Hwag mo silang kainggitan sa kanilang kahambugan
Darating din ang sandali ng kanilang katapusan.

Sa araw ng Panginoon, ngiti sa labi mo ay sisilay
Gantimpalang pangako Niya walang salang ‘yong kakamtan
Pagkat ikaw kapatid ko ay nagtiis; naglingkod ng buong husay
Kaya’t tatanggap ka ng pangako- “Buhay na Walang Hanggan”.