welcome back    Welcome back dear AE, missed you a lot.  https://incsilentnomore.wordpress.com/ Catch his latest on the document forgeries of Ka Lottie’s property to favor the INC administration.


recollection2Here’s an endorsed article from horcamp.  The author however, has remained anonymous.


“INC Noon, Ngayon sa Makabagong Panahon” …

Sa isang tunay na mananampalataya, ang nangyaring katiwalian sa loob ng INC ay isang napakasakit na dagok sa bawat miyembro; mga kapatid na patuloy na nagtatalaga sa abuluyan at sa mga tanging handugan, sa paniniwalang ang pananalapi ng Iglesia ay naiingatan parin gaya ng dati – na nagagamit sa kaniyang kaukulan.

Masakit din sa kalooban na ang minahal nating PAMILYA ng namayapang Tagapamahalang Pangkalahatan ay ITINIWALAG ng gayun- gayun nalang at walang habas pa nila ngayong inaalipusta ang karangalan, pagmaliit sa katapatan sa pananampalataya na pinagyaman sa loob ng mahigit 46 taon kasama ang Kapatid na EGM.

Buhat po ng malantad ang anomalyang nangyari at patuloy paring nangyayari ngayon sa loob ng INC ay naging masigasig akong maghanap ng kasagutan sa aking mga tanong na: bakit, papaano, kaylan at sino- sino ang sangkot sa nagyaring kasiraan ng Iglesia. Hindi naman ako makapagtanong sa Ministro o sa Maytungkulin sa aming local sa takot na baka ito pa ang maging mitsa ng aking pagkatiwalag sa Iglesia tulad ng nangyari sa mga kapatid natin dito sa Pilipinas at sa Ibayong dagat.

“Social media”- dito ako natutong maghalungkat ng mga kasagutan sa aking mga katanungan dahil narin siguro sa dahilang ito ang ginamit na paraan upang mabuksan ang “issue” ng katiwalian. Sumidhi ang aking hangarin na magmasid at magbasa upang alamin kung ano ba talaga ang totoo? Hindi naman ako nabigo- isa ang inyong “Blog site” Brod William sa aking laging binubuksan.

Handog po ako, lumaki sa Iglesia nagkaroon ng ibat ibang tungkulin mula pa sa aking pagkabata. Matibay ang pundasyon ng aking pananampalataya sapagkat matibay ang naging sandigan; matatag kasi ang aking ama sa niyakap niyang pananampalataya buhat ng tawagin siya sa INC- isa sya sa pamunuan ng aming local.

Masarap ibalik sa ala- ala, ang uri ng paglilingkod natin noon…”kung maibabalik nga lang sana ang kahapon”; kahapong punong- puno ng biyaya; puspos ng Espiritu Santo ang bawat pagsamba sa Dios dahil sa PAG IBIG na nagbubuklod sa Iglesia…Ganyan sa INC noon!

Ngayon, sa ala- ala na lamang ang mga sandali ng maalab na pag- iibigang magkakapatid, pagtutulungan at pagdadamayan sa panahon ng kaligaligan at mga pagsubok sa buhay kaagapay ang Ministrong Distinado ng local kapag sila ay iyong nilapitan.

Ngunit, ngayon ay ibang- iba na sa makabagong panahon (New Gen). Gaya nga ng alam natin kapatid, hindi na maramdaman ngayon maging sa mga Ministro yaong pag- ibig, pag dinalaw sila ng isang ordinaryong kapatid lalo’t mahirap lang- normal na pakikiharap lang ang iyong mararamdaman-matabang! subalit pag mayaman ang dumalaw sa kanila, kakamayan na may yakap at halakhak pang kasama…Ganyan sa INC ngayon!.

Sa aking mga nababasa at obserbasyon, napansin ko na iisa ang damdamin at karanasan ng maraming kapatid ngayon; ‘yung tila ba nag-iisa ka sa gitna ng karamihan lalu na sa panahon ng pagsamba, pilit mong kinakapa kung mayron kang kasama sa kapulungan na kumikirot ang puso kapag puro pasaring, pagkutya at pag alipusta ng nangangasiwang ministro o manggagawa ang maririnig mo lalu na sa pamilya ng Kapatid na EGM. Para bang ni katiting na pagmamahal at malasakit sa Iglesia ay wala silang ginawa, parang “SILA LANG” ngayon ang tunay na nagmamalasakit sa kapakanan ng Iglesia at sa kasalukuyang Pamamahala.

Madalas sa pagsamba ay nawawala ang aking konsentrasyon dahil ang sinasabi nila sa tribuna na hindi dapat gawin dahil masama ay ‘yun naman ang ginagawa ng ilang Ministro lalo na sa SANGUNIAN pa naman ng Iglesia. “Naalala kong bigla ang ka Vivencio Pineda- ang ka Bining. Minsan, nang papalabas siya ng NEC ay hinabol siya ng isang BEM student at kinukuha ang bitbit niyang bag, tumigil sa paglalakad ang ka Bining at tinanong ang estudyante, bakit? sagot ng estudyante, ako na po ang magdadala. Hinde! sabi ni ka Bining, sa tingin mo ba ‘di ko kaya ang dala ko? panginoon mo ba ako para pagsilbihan? baka naman pag naging ministro ka na panginoon ka na sa mga kapatid? ang pag- aaral ang pagbutihin mo ng makatapos ka at maging Ministro. Saksi ako sa pangyayari kasi po naging“volunteer worker” din ako sa Opisina Central at nasa NEC ako noon.

Mapalad ako na makasama ang karamihan sa naging haligi ng Iglesia sa panahon ni ka Erdy, nadama ko sa kanila ang tunay na pagmamahal sa mga kapatid, pagpapapahalaga sa kalinisan ng Iglesia. Isa ang Kapatid na Cipriano Sandoval sa halimbawa; kinakitaan ko si “papang”(tawag sa kanya ng mga taga central) ng lubos na pagmamahal sa Iglesia; nagturo sa akin ng maraming makabuluhang bagay – isa dito ay ang pagtatalaga bilang isang INC.

Tinandaan ko ang sinabi niya sa akin nang minsang may ulat na dumating sa kanya laban sa isang Ministro. “kahit Ministro pa – kapag Iglesia ang mapapahamak – Iglesia muna! sabi pa nga niya, ang Ministro ay tao; nagkakamali, nakagagawa ng kasalanan ‘di tulad ng Iglesia na banal – Iglesia ang unang higit na pahalagahan.

Totoong masakit ang nagyayari ngayon sa Iglesia- hati ang kapatiran; namamayani kasi ngayon ang poot at galit kaysa pag ibig; Pag- ibig na sa pasimula pa lamang ay itinuro na sa Iglesia at ipinunla sa ating puso ng Sugo at ng Kapatid na EGM nang siya ay nabubuhay pa.

Sa kasalukuyang nating Pamunuan. ang nananaig ngayon ay: matigas na puso at damdamin (Pusong Bato sabi nga sa isang sikat na awitin), kawalan ng malasakit at pag- ibig maging sa kanilang sariling magulang at kapatid, kadugo man o kapamatok sa ministeryo. Nangingibabaw ngayon ang kahalagahan ng salapi at kapangyarihan, di ba nga’t pati ang Pamahalaan ng bansa ay gusto nilang paluhurin at pasunurin sa kanilang kagustuhan? sa hangaring mapagtakpan ang kanilang mga kasamaan, kasalanan at kapalaluan – kesehodang makaladkad sa kahihiyan ang buong Iglesia.

Doktrina ng Makabagong Henerasyon (New Gen/ STF) ngayon ang umiiral; BEM/STF na itinatag ni EVM nang walang pahintulot galing sa Ka Erdy. Pinabuwag ito ni Ka Erdy noon dahil sa nagtataguyod ito ng taliwas na doktrina; subalit, ito ay ibinalik ni EVM pagkatapos Niyang pumanaw sa kagustuhan ng kaniyang asawa – ang makabagong Jezebel (BVM) – dito na nagsimulang mapilipit ang dalisay na doktrina ng INC: pinalitan ng PANANAKOT(xpress na pagtitiwalag) ANG PAG- IBIG; KARANGYAAN ANG PAGTITIIS; KALIDAD NG PANANAMPALATAYA SA PAGPAPARAMI NG KAANIB; PAGPAPALAGO SA PANANALAPI…hindi para gugulin sa kapakinabangan ng Iglesia o ng mga banal kundi upang matutustusan ang kanilang MARANGYANG PAMUMUHAY at KAPANGYARIHAN.

Malinaw na malinaw ang pagkakahati ng Iglesia sa kasalukuyan – lalo na sa ibang bansa …tulad nga po ng sabi n’yo, ito ay nasa tatlong kategorya: ang “extreme right”, “extreme left” at “silent majority”. Nakakalungkot man subalit isang paraan siguro ng Dios ang mga nagaganap upang dalisayin ang mga tapat Niyang hinirang – sa ikaliligtas at pagtatamo ng buhay na walang hanggan! Kaya, ang kaylangan, bawat isa ay magtumibay at manghawak sa aral na tinanggap at sinampalatayanan. At, habang patuloy na naglalaban ang kabutihan sa kasamaan, maging matalino; buksan ang puso at kaisipan upang huwag maligaw at maiwan sa daan ng paglalakbay!

Tandaan po natin mga kapatid, ang PAG- IBIG at PANANAMPALATAYA ang magbubuklod sa atin upang magkaisa patungo sa kaligtasan. SA DIOS LAMANG AT SA PANGINOONG JESUCRISTO NATIN IHANDOG ANG LAHAT NG KAPURIHAN! AMEN.

ISANG KAIBIGAN PO ANG NAKISUYO SA AKIN NA MAI-POST ANG AKDA NIYANG ITO.MARAMING SALAMAT PO.atc    Actually, some years back , I was fortunate to attend the graduation rites and tanging pagsamba of newly graduated high school students of BEM.  The sermon was officiated by Bro. Bienvenido Santiago.  I clearly remember him stressing a point – “Baka ang ilan sa inyo ay umaasang ang ministerio ay isang propesyon na kung saan may taga bitbit pa kayo ng mga gamit niyo, sa kanto lang ang pupuntahan nagpapahatid pa kayo sa sasakyan. Ano ba tingin ninyo sa sarili ninyo, mga panginoon? Mahiya kayo sa Diyos!” 

I wonder where he is now.  There’s someone who looks exactly like him though … no, it can’t be him.  They’re worlds apart where prinsipiyo is concerned.

  • William