smiling

What better way to spend the night before a brewing storm than to be with your family and laugh over true short stories as told by the elders of the Church ministry.

Who wouldn’t know Ka Rudy Hernandez  with the photographic memory.  A true minister in his late sixties or early seventies by now.  He’d greet every brethren by name including your father, mother, brother, sister, and everyone in between.  He’d never forget a name once introduced.  That’s why he’d become so popular in the locales where he would visit as District Minister or a staff of the Lupon.

He was assigned to officiate the worship service one Thursday morning at our locale.  While waiting at the Prayer room,  he told this story:

“Alam nyo, iba talaga si Ka Erdy.  Minsan nangasiwa siya sa isang probinsya.  May kalayuan ang bahay ng Destinado.  Ang oras ng pagsamba ay 6:00 ng umaga.  Ngunit dahil ang mangangasiwa noon ay si Ka Erdy – alam natin maaga tinatayo ang pagsamba.  Dumating kami kasama si Ka Erdy sa lokal ng mga 3:00 ng umaga.  Pumanik kaagad at tinayo na ang pagsamba dahil puno na ang kapilya.  Nagkataon hindi nakasama sa tribuna ang Destinado dahil huli na dumating. Natural hinanap ni Ka Erdy ang Destinado dahil wala.  Dumating naman ang Destinado pero hindi na umakyat sa tribuna at nanatili na lang sa baba.  Nang makaalis na ang Ka Erdy pinagalitan ng Tagapangasiwa ang Destinado at bakit nahuli.  Doon pala sa lugar na yan ay madalang ang sasakyan sa mga oras na yon kaya   lumakad na lang pala ang Destinado para makarating lang pero huli na.  Sinuspinde ng Tagapangasiwa ang Destinado at pinagsabihan na gumawa ng salaysay na naka-address kay Ka Erdy kung bakit siya nahuli sa pagsamba.

May kapilyuhan ang ministro, alam nyo ba kung ano nilagay sa salaysay?  Ang inilagay niya:  “hindi po ako nahuli, 4:00 pa ng umaga nandoon na po ako – kayo po ang maagang pumanik sa tribuna.”  Matapos mabasa ang salaysay, binalik rin agad ni Ka Erdy sa tungkulin ang ministro.  Tama rin ang salaysay ano?  Totoo lang ang binanggit niya.  Ayon, nag-blowout si ministro sa mga office staff, nagpabili sa jollibee sa tuwa.”

While trying our best to maintain our composure it was now time to enter the chapel’s pulpit to officiate the worship service.