This just came in on my Face Book Account.  I’d like to share it with you.  


Chesa Mangingibig

Yesterday at 8:41am ·

I just came home from early worship service and i feel blessed. Kasama sa line up ng awit ang all-time fave na 102 at ang PD na nagtayo ng pagsamba is someone with integrity. Kaya lang sa panahon ng texto ung first part maalab sana pero ang aplikasyon nya ay laging patama sa mga lumalaban umano sa pangangasiwa so nilalabanan ko ang mga paliwanag ng isip ko,he’s a very young ministerial worker at sunud-sunuran pang parang tuta. But he only have the first part.

Tumayo ang isang matandang ministro sa ikalawang bahagi. Bago sya sa paningin ko at mukha syang masungit at istrikto i thought it has something to do with his age but i was wrong. Pinahapyawan nya ang unang bahagi na tinalakay ng manggagawa pero iba ang aplikasyon. Sa bahagi nya buong giting nyang pinagdiinan sa mga magulang na manindigan sa tinanggap na duktrina at tunay na aral ng Diyos ang ipamulat sa mga anak. Sa bayubay hindi iilang beses nyang pinahiran ng panyo ang mga luha nya sa pisngi.

“Mga kapatid kumapit tayo…napakatalino ng diablo pero kung hahawak tayo sa aral di tayo maliligaw.Mga magulang nagbabago ang tao pero ang aral nang Diyos di kailanmam ,ipagmalasakit natin ang iglesia ,wag masayang ang puhunan at pagsasakit ng sugo at nang kapatid na Erano Manalo. Ang kasalukuyang namamahala ipanalangin natin ng marami…padaluyin ang talino,padaluyin ang katwiran at patuloy na manindigan sa panig ng iglesia at duktrina. ”

Ngayon lang uli after of almost half year of strugle,napahagulgol ako sa panalanging pangkapulungan. Ramdam na ramdam ko sa panalangin ng ministro ang labis na kalungkutan at pagdadalamhati dahil sa nangyayari sa iglesia. Lalo na ng sumigaw sya ng malakas “Maawa ka o Diyos sa iyong iglesia! “.Ayoko ko nang matapos ang panalangin, para akong nakalutang na nanginginig buo kong katawan ,tila ako idinuduyan ,niyayakap at pinapadaluyan ng panibagong lakas.

At ngayon narito ako at muling nagsusulat . Maraming pagsubok at mga suluranin,pangkalahatan o personsl man subalit wag tayong mawawalan ng pag-asa dahil buhay na buhay ang Diyos ng iglesia at malapit na malapit na ang makapangyarihang pagkilos ng kamay Niya!

Isang mabiyayang umaga po sa ating lahat.